Przygotuj się na badania lekarskie

Przygotuj się na badania lekarskie

Co do zasady, każda osoba przed dopuszczeniem do wykonywania pracy musi przedstawić pracodawcy zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że jej stan zdrowia pozwala na podjęcie tej pracy. Są to tzw. wstępne badania do pracy. Wymóg ten jest zapisany w Kodeksie pracy. Pracodawca kieruje przyszłego pracownika na takie badania.

Istnieją pewne wyjątki, pozwalające dopuścić do pracy osobę, która nie została skierowana na badania wstępne (najogólniej można powiedzieć, że chodzi o osoby, które pracowały w ciągu ostatniego miesiąca i wykonywały podobną pracę).