Dotacje Fundusz Pracy

Dofinansowanie działalności gospodarczej - środki z Funduszu Pracy

Co to jest?

Jeśli chciałbyś spróbować sił jako przedsiębiorca i masz pomysł na własną firmę, ale brakuje Ci środków finansowych na start, możesz zgłosić się do urzędu pracy po dotację (czyli pewną kwotę pieniędzy) na rozpoczęcie tej działalności. Dotacja to pomoc bezzwrotna. Co to oznacza? Że pieniędzy otrzymanych od urzędu nie zwracasz, pod warunkiem, że wywiążesz się z kilku określonych zobowiązań. Ten rodzaj dotacji (ze środków krajowych – z Funduszu Pracy) przysługuje wszystkim bez względu na wiek.

Każdy urząd pracy prowadzi nabory wniosków o dotacje w określonych terminach. Zwykle kilka razy w roku.

 

Jakie korzyści może Ci przynieść?

W tym przypadku korzyści są oczywiste:

Dzięki dotacji nie będziesz musiał się martwić, jak wystartować z własną firmą, bo otrzymasz nawet 25 tys. zł do wydania na wszystko, co jest potrzebne, by zacząć biznes.

 

Kto może ubiegać się o dotację?
 • Osoba, która jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.
 • Absolwent Centrum Integracji Społecznej lub Absolwent Klubu Integracji Społecznej.

 

Jakie najważniejsze dodatkowe warunki musisz spełnić?
 • Nie możesz prowadzić innej firmy w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.
 • Nie możesz korzystać wcześniej ze środków z Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.
 • W ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie możesz odmówić urzędowi pracy bez przyczyny: propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Nie możesz też odmówić ani przerwać: szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych lub prac społecznie użytecznych, udziału w działaniach Programu Aktywizacja i Integracja.

 

Jak jest wysokość dotacji i na co możesz ją przeznaczyć?

Maksymalna wysokość dotacji to 600% przeciętnego wynagrodzenia, czyli w tej chwili nawet nieco więcej niż 25 tys. zł.

Pieniądze z dotacji możesz wydać na: zakup urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej.

 

Co musisz zrobić, by otrzymać dotację?
 • Musisz być zarejestrowany jako bezrobotny w PUP.
 • Musisz złożyć w swoim PUP wniosek o dofinansowanie w czasie, gdy PUP ogłosi nabór takich wniosków. Każdy PUP ma swój wzór wniosku. Najczęściej są one zamieszczone na stronach internetowych urzędów.

 

Jakie informacje będziesz musiał zawrzeć we wniosku?
 • kwotę, o jaką wnioskujesz,
 • rodzaj działalności gospodarczej,
 • wyliczenia kosztów, jakie będziesz musiał ponieść,
 • wykaz poszczególnych wydatków,
 • proponowaną formę zabezpieczenia w razie konieczności zawrotu dotacji

Pamiętaj!

Jeden wniosek możesz składać kilkukrotnie, dlatego nie martw się, jeśli za pierwszym razem nie uda Ci się uzyskać dotacji. Sprawdzaj terminy kolejnych naborów i próbuj dalej.

 

Jakie są Twoje podstawowe zobowiązania po otrzymaniu dotacji?
 • Musisz prowadzić firmę przez przynajmniej 12 miesięcy.
 • Musisz wydać otrzymane pieniądze w czasie wyznaczonym we wniosku oraz na cele zgodne z tym, co zaplanowałeś we wniosku.
 • Musisz prawidłowo rozliczyć dotację, czyli udokumentować wszystkie wydatki z dotacji.

Pamiętaj!

Jeśli nie spełnisz któregoś z powyższych warunków będziesz musiał zwrócić część albo całość otrzymanych pieniędzy!