Dotacje innych podmiotów z POWER

Dotacje udzielane przez inne podmioty w ramach POWER

Co to jest?

Co jakiś czas wojewódzkie urzędy pracy ogłaszają konkursy na nabór wniosków dotyczących realizacji projektów POWER. Wyłaniają różne podmioty, które otrzymują dofinansowanie na realizację projektów zapewniających indywidualną i kompleksową ofertę aktywizacji zawodowej skierowaną do osób młodych.

Realizatorami tych projektów są różne podmioty (w tym organizacje pozarządowe, firmy szkoleniowe, agencje zatrudnienia, instytucje działające na rzecz promocji przedsiębiorczości). Zakres oferty projektowej jest zwykle dość szeroki, ale jednym z instrumentów jest wsparcie w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

 

Co możesz otrzymać?

Biorąc udział w takim projekcie, możesz otrzymać bezzwrotną dotację na założenie firmy. Zasady, warunki, wysokość dotacji są takie same, jak w przypadku dotacji przyznawanych przez PUP.

 

Czym się różnią od dotacji z PUP? Co dodatkowo otrzymujesz?

Istotną różnicą pomiędzy dotacjami z PUP i udzielanymi w projektach realizowanych przez inne podmioty, jest kompleksowość wsparcia.

  • Jeżeli otrzymasz dotację w ramach takiego projektu, to będziesz mógł starać się również o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego (bezzwrotnego) wypłacanego co miesiąc w wysokości do minimalnego wynagrodzenia (okres wypłaty to 6 lub 12 miesięcy). Środki te możesz przeznaczyć na bieżące funkcjonowanie firmy, w tym na opłacenie składek ZUS.
  • Realizatorzy projektów planują również wsparcie szkoleniowe (np. z pisania biznes planów) oraz doradcze – na etapie planowania firmy oraz w pierwszym okresie jej prowadzenia. To bardzo cenna pomoc.

 

Jak możesz skorzystać?

Projekty tego typu zazwyczaj mają zasięg powiatowy albo wojewódzki. Informacje o tym, czy tego rodzaju projekty są realizowane obecnie na terenie Twojego województwa albo powiatu, powinieneś znaleźć na stronie Twojego wojewódzkiego urzędu na podstronie dotyczącej POWER. Jednak zdajemy sobie sprawę, że często strony te skonstruowane są tak, że trudno znaleźć na nich tę informację. Dlatego polecamy wpisanie po prostu w wyszukiwarkę internetową hasła „POWER WUP /tutaj podać miasto, w którym jest Twój wojewódzki WUP/”. Wtedy odpowiednia strona łatwo się znajdzie. 

Na stronie tej znajdziesz obecnie realizowane w Twoim województwie projekty, zobaczysz, kto je realizuje i co w nich oferuje. Znajdziesz tam też kontakt do realizatora projektu. Skorzystaj z niego i dowiedz się, jak możesz wziąć udział w rekrutacji.