Dotacje z POWER

Dotacje ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Czym jest wsparcie z POWER? Co możesz otrzymać?

Powiatowe urzędy pracy realizują projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Pozyskują w ten sposób dodatkowe środki (poza Funduszem Pracy) na zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, które nie pracują. Szczególne wsparcie kierowane jest do tych osób, które nie uczą się i nie szkolą. Jedną z form tego wsparcia może być dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

Istotą tych projektów jest, że każdy młody człowiek w ciągu czterech miesięcy otrzyma ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Zatem wsparcie w ramach projektu jest udzielane w dość szybkim tempie. Najczęściej przygotowywany jest Indywidualny Plan Działania i oferowane poradnictwo zawodowe. Jeśli wspólnie ustalicie, że dla Ciebie najlepsza formą aktywności zawodowej będzie podjęcie działalności gospodarczej, to otrzymasz dotację na podstawie złożonego wniosku. Opiszesz w nim swoją firmę oraz określisz, co chcesz kupić z dotacji w związku z uruchomieniem działalności i przedstawisz harmonogram wydatkowania tych środków.

 

Ile wynosi dotacja?

Wartość dotacji może wynieść maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie (listopad 2017 roku) to 25324,14 złotych.

 

Jakie warunki musisz spełnić?

Przygotuj się do tego, że urząd pracy będzie wymagał od Ciebie przedstawienia zabezpieczenia dla środków, które Ci przekaże (np. w postaci weksla lub poręczeń).

 

Jakie będziesz miał zobowiązania po otrzymaniu dotacji?

Rozliczenie dotacji następuje poprzez przedstawienie dowodów potwierdzających wydatkowanie środków zgodnie z umową (zarówno w zakresie przedmiotowym, jak i harmonogramu). Jeżeli utrzymasz firmę przez 12 miesięcy od rejestracji (bez zwieszenia) i nie zmienisz jej głównego obszaru działalności, to po tym okresie dotacja jest ostatecznie rozliczona i nie podlega zwrotowi.

 

Co musisz zrobić, aby otrzymać dotację?

Jeżeli jesteś zainteresowany taką ofertą wsparcia, to sprawdź na stronie internetowej Twojego urzędu pracy, czy aktualnie prowadzi nabór wniosków. Jeżeli nie ma naboru, to możesz skontaktować się z informacją i spytać o planowany termin uruchomienia kolejnego naboru. Ze względu na to, że urzędy pracy udzielają tych dotacji w ramach projektów POWER, może się zdarzyć, że wyczerpią środki pozyskane na realizację projektu i same muszą czekać na kolejny nabór wniosków, w którym będą mogły zagwarantować dla mieszkańców powiatu dodatkowe środki. Zatem, nawet jeśli w danej chwili nie ma naboru, a jesteś zainteresowany aplikowaniem, to utrzymuj kontakt z PUP i przygotuj się do opisania swojego pomysłu na firmę. Dobre zaplanowanie firmy wymaga czasu!