Motywacja

Motywacja

Napisaliśmy we wstępie do tej podstrony Mapy, że decyzja o własnej firmie jest jedną z dwóch decyzji, które możesz podjąć na rynku pracy. Druga, to zatrudnienie. Każda z nich ma swoje dobre i mniej dobre strony. Najważniejsze jest jednak to, żeby podejmować takie decyzje w sposób dobrze przemyślany i zawsze odnieść je do swoich potrzeb, oczekiwań i możliwości.

 

Pozytywny wybór

Wybór dotyczący utworzenia własnej firmy nie może być przede wszystkim wyborem negatywnym. To znaczy, że np. niepowodzenie w szukaniu atrakcyjnego zatrudnienia albo złe doświadczenia z pierwszej pracy, nie powinny być podstawą wyboru kariery przedsiębiorcy.

 

Wewnętrzna lub zewnętrzna motywacja

Motywacja do założenia firmy może mieć charakter zewnętrzny albo wewnętrzny. To Twoje środowisko podpowiada Ci takie rozwiązanie lub sam dochodzisz do wniosku, że własna firma, to jest to, co zawsze było Twoim marzeniem. Niezależnie od tego, jaki charakter ma motywacja, najważniejsze jest, by była silna i pozwoliła Ci wytrwać w sytuacjach trudnych.

 

Nie jesteś sam

Instytucje rynku pracy, które wspierają przedsiębiorczość (piszemy o nich na kolejnych podstronach Mapy) oferują często możliwość skorzystania z doradztwa świadczonego przez doradcę zawodowego lub psychologa. Dysponują też testami, które mogą być narzędziem dodatkowym, wspomagającym Cię na etapie przygotowania do założenia firmy. Jeśli będziesz miał możliwość skorzystania z takich usług, to zachęcamy!

 

Im lepiej przygotujesz się do założenia firmy, weźmiesz pod uwagę więcej okoliczności i przewidzisz różne zagrożenia, tym łatwiej będzie Ci czerpać radość z prowadzenia własnego biznesu.