Ochotnicze Hufce Pracy

Ochotnicze Hufce Pracy

Co to za instytucja?

Ochotnicze Hufce Pracy są instytucją państwową. Mają zasięg ogólnopolski i są wyraźnie zhierarchizowane – od Komendy Głównej, przez Komendy Wojewódzkie po powiatowe Hufce Pracy i jeszcze mniejsze jednostki. Dzieje się tak po to, by mogły docierać do jak najbardziej lokalnych środowisk młodzieżowych. Bo ich celem jest właśnie pomoc młodym ludziom w aktywizacji społecznej i zawodowej. Kadra OHP dba o to, aby ukończyli oni naukę i jednocześnie zdobyli zawód, który będą mogli wykonywać w przyszłości.

Jako instytucja rynku pracy świadczą bezpłatne usługi takie jak: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, organizacja szkoleń i programy rynku pracy. Żeby dowiedzieć się więcej o poszczególnych usługach kliknij w przyciski po prawej stronie.

 

Kto może korzystać z jej usług dotyczących rynku pracy?

Możesz skorzystać z podstawowych usług OHP dotyczących rynku pracy, jeśli masz między 15 a 25 lat. Poza tym nie musisz spełniać żadnych dodatkowych warunków. 

 

Gdzie powinieneś się zgłosić?

Usługi wymienione z prawej strony realizowane są przez sieć jednostek OHP działających w poszczególnych województwach, powiatach a nawet gminach. Są to Mobilne Centra Informacji Zawodowej, Młodzieżowe Biura Pracy, Punkty Pośrednictwa Pracy, Ośrodki Szkolenia Zawodowego EFS, Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży oraz Młodzieżowe Centra Kariery. Jednostki te są nadzorowane przez Centra Edukacji i Pracy Młodzieży. Jest ich, jak widzisz, bardzo dużo, ale w opisie poszczególnych usług wyjaśniliśmy, do których jednostek powinieneś się po każdą z nich zgłosić. Oferta tych jednostek jest dostosowana do lokalnych potrzeb ludzi młodych.