Oferty dla wybranych grup osób

Oferty przeznaczone dla wybranych grup osób

Niektóre programy i oferty wsparcia zostały stworzone specjalnie z myślą o określonej grupie osób. W ten sposób lepiej zostają uwzględnione ich potrzeby i preferencje. Jeśli należysz do którejś z poniżej wymienionych grup, sprawdź, z jakich ofert możesz skorzystać.

  • Jeśli jesteś ubezpieczony w KRUS to możesz złożyć w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl) wniosek o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

  • Jeśli mieszkasz na wsi, ale nie zajmujesz się rolnictwem, to skontaktuj się z Lokalną Grupą Działania (informacje uzyskasz w urzędzie gminy oraz na stronie www.ksow.pl (Krajowa Sieć Obszarów wiejskich) w zakładce „Baza LGD”. Niektóre LGD realizują projekty, które mają na celu tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Nie są to działania kierowane do osób młodych, ale masz prawo w nich uczestniczyć (jeśli jesteś pełnoletni). Możesz uzyskać dotację o wartości nawet 300 tys. złotych, ale jest ona udzielana jako uzupełnienie wkładu własnego. To znaczy, że jeżeli przygotujesz biznes plan, z którego będzie wynikać potrzeba poniesienia kosztów na poziomie np. 200 tys. zł, to musisz wykazać, ze masz 60 tysięcy (minimum 30%) własnych środków, które wykorzystasz na realizację tego pomysłu. Wówczas możesz ubiegać się o wsparcie w wysokości do 140 tys. złotych.

Jeżeli masz orzeczenie o niepełnosprawności, to możesz skorzystać ze wsparcia przedsiębiorczości, jakie dostępne ze środków PFRON. Wsparcie to jest dostępne w powiatowych urzędach pracy. Wysokość dotacji to maksymalnie 15 średnich wynagrodzeń, czyli obecnie (listopad 2017) 63310,35 zł.

Warunki rozliczenia (w tym wydatkowanie zgodnie z zawartą umową) są analogiczne do warunków rozliczenia innych dotacji na założenie firmy. Dłuższy jest tylko minimalny okres utrzymania działalności gospodarczej, który w tym przypadku wynosi 24 miesiące.