Pożyczki

Pożyczki udzielane w Programie „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”

Co to jest?

Jest to Program realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego poprzez pośredników finansowych wybieranych w każdym z województw. Na stronie http://wsparciewstarcie.bgk.pl/kontakt/ możesz sprawdzić, jaka instytucja jest pośrednikiem na terenie województwa, w którym mieszkasz. W niektórych województwach wybrano więcej niż jednego pośrednika. Każdy z nich ma swoje filie, oddziały i partnerów. Punktów, w których możesz uzyskać informację lub ubiegać się o pożyczkę, jest więcej i z pewnością znajdziesz je w swojej okolicy. O właściwości pośrednika nie decyduje miejsce Twojego zamieszkania ani studiowania. Ważna jest siedziba firmy, którą chcesz utworzyć.

 
Do kiedy możesz skorzystać?

Oferta Programu będzie dostępna do 30 czerwca 2018 roku lub do wyczerpania środków.

 

Ile możesz zyskać i na jakich warunkach?

Maksymalna kwota pożyczki wynosi obecnie (listopad 2017 roku) do 84 413,80 zł. Zgodnie z warunkami realizacji Programu jest ona określona jako dwadzieścia przeciętnych wynagrodzeń obliczonych zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dlatego jest cyklicznie aktualizowana i możesz sprawdzić jej wysokość na stronie http://wsparciewstarcie.bgk.pl/program/pozyczka-na-dzialalnosc/warunki-i-zabezpieczenia/.

Warunki finansowe pożyczki są bardzo atrakcyjne:

 • Oprocentowanie wynosi 0,25 stopy redyskonta weksli, co obecnie oznacza 0,44% (jego wysokość też jest systematycznie aktualizowana). Ważne jest to, że zostaje ustalone przy podpisywaniu umowy pożyczki i jest stałe przez cały okres spłaty.

 • Brak opłat i prowizji w związku z udzieleniem pożyczki.

 • Okres spłaty może zostać ustalony do 7 lat. Istnieje również możliwość uzgodnienia dwunastomiesięcznego okresu karencji w spłacie rat kapitałowych.

 • Brak dodatkowych kosztów z tytułu wcześniejszej spłaty pożyczki.

Na http://wsparciewstarcie.bgk.pl/program/pozyczka-na-dzialalnosc/warunki-i-zabezpieczenia/ możesz skorzystać z kalkulatora, który pozwoli ocenić wysokość rat.

Przy założeniu, że kwota pożyczki wynosi 39 tys. złotych, okres spłaty 5 lat, a karencja w spłacie rat kapitałowych 12 miesięcy, okazuje się, że przez pierwszy rok trzeba spłacać kwotę 14,30 miesięcznie, a następnie (przez kolejne 4 lata) około 825 złotych miesięcznie.

 

Jakie Ty musisz spełnić warunki?

Istotnym warunkiem przyznania pożyczki jest udzielenie zabezpieczenia jej spłaty – złożenie weksla własnego lub poręczenia osób fizycznych.

Oferta Programu dostępna jest dla osób, które nie prowadziły własnej firmy w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o pożyczkę i należą do jednej z grup:

 • studenci ostatniego roku studiów wyższych,

 • absolwenci szkoły lub uczelni wyższej do czterech lat od dnia ukończenia lub uzyskania tytułu zawodowego,

 • zarejestrowani bezrobotni.

 

Jak możesz uzyskać pożyczkę?

Musisz złożyć wniosek o udzielenie pożyczki. Wniosek musi zawierać szczegółowy opis wydatków, które zostaną sfinansowane z tych środków oraz harmonogram ich wydatkowania. Pieniądze możesz przeznaczyć np. na zakup środków trwałych, maszyn, materiałów, towarów, usług, pozyskania lokalu. Przygotowanie takiego wniosku nie jest skomplikowane, ale zawsze możesz liczyć na pomoc doradcy pracującego u pośrednika.

Gdy złożysz wniosek, to w ciągu 14 dni otrzymasz informację o decyzji.

 

Jakie są Twoje obowiązki po otrzymaniu pożyczki?
 • Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu pożyczki musisz zarejestrować działalność gospodarczą i podpisać umowę pożyczki. Środki wpłyną na rachunek Twojej firmy.
 • To jest pożyczka celowa udzielana na preferencyjnych zasadach i dla jej rozliczenia nie wystarczy terminowa spłat rat. Konieczne jest również przedstawienie faktur i innych dokumentów finansowych, które potwierdzą, że środki zostały wydane zgodnie z umową i w określonym terminie. Co więcej, będziesz musiał liczyć się także z kontrolami, które mogą dotyczyć okoliczności wykorzystania pożyczki.
 • Kolejny bardzo ważny warunek rozliczenia, to utrzymanie działalności gospodarczej bez zawieszenia przez minimum 12 miesięcy.

 

Jakie dodatkowe usługi Ci przysługują?

Cennym uzupełnieniem oferty pożyczkowej są usługi doradcze i szkoleniowe dotyczące np.  

 • zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,

 • opodatkowania działalności gospodarczej,

 • księgowości.

Możesz z nich skorzystać w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania umowy pożyczki.