Gdzie chcesz pracować?

Gdzie chcesz pracować?

I jeszcze jeden aspekt poszukiwania pracy, częściowo powiązany z przygotowaną prze Ciebie wcześniej piramidą pracy. To, co jest dla Ciebie w przyszłej pracy ważne, w dużym stopniu określa, jakiego typu pracodawców będziesz chciał odwiedzić podczas Twojej wędrówki po rynku pracy. Poniżej prezentujemy podstawowe informacje o kilku rodzajach pracodawców.

Tym mianem określa się bardzo duże organizacje gospodarcze (często międzynarodowe), które na potrzeby swojego funkcjonowania do perfekcji doprowadziły takie zagadnienia jak np. organizacja pracy, procedury, podporządkowanie. Są osoby, które świetnie odnajdują się w roli pracownika korporacji. Identyfikują się z jej celami i dobrze odnajdują wśród zasad precyzyjnie określonych i obowiązujących w każdym aspekcie pracy. Dla nich taka praca oznacza przede wszystkim możliwość rozwoju i awansu zawodowego, dokształcania się, poznawania kultury pracy, a często również udział w wyjazdach zagranicznych.

Zatrudnienie w korporacji oznacza z reguły specjalizację zadań, podpisanie umowy o pracę i bardzo korzystne wynagrodzenie (terminowo wypłacane). To także liczne benefity, np. opieka medyczna, dopłaty do urlopów, ubezpieczenia na życie. Korporacyjny pracodawca chętnie inwestuje w rozwój pracownika – wysyła na krajowe i zagraniczne szkolenia, dofinansowuje studia i kursy. A dzięki rozbudowanej hierarchii stanowisk daje możliwość realnego awansu.

Jest jeszcze druga strona medalu. Wiele korporacji słusznie kojarzy się z anonimowością, a walka o awans przyjmuje w nich formę wyścigu szczurów. Pracownik może być trybem w doskonale działającej maszynie, który nie ma jednak żadnego wpływu na kierunek i tempo wykonywanych działań. Praktyka wskazuje też, że często – w zamian za liczne możliwości i benefity – od pracownika wymaga się, by z pracy uczynił cel życia, a sprawy prywatne odsunąć na dalszy plan. Trzeba więc zdawać sobie sprawę, że korporacyjna machina i duża rywalizacja mogą być źródłem stałego stresu. Do tego taka praca nie oznacza zwykle stabilizacji – w dużych korporacjach niemal ciągle dokonuje się przeglądów kadr i wdrażane są programy zwolnień, często grupowych.

Czy taki pracodawca może Ci zaoferować pracę zgodną z Twoimi oczekiwaniami? Jeśli tak, to swoją wędrówkę po rynku pracy musisz skierować tam, gdzie są korporacje. Powinieneś też poznać zasady rekrutacji w takich firmach, które są wieloetapowe, bardzo rozbudowane i wykorzystują szeroką gamę narzędzi do diagnozy kandydatów.

Młodzi ludzie cenią w wielkich firmach prestiż i możliwość udziału w ogromnych przedsięwzięciach biznesowych. Miło jest przejść się po mieście w gronie przyjaciół i co jakiś czas zwracać uwagę na reklamę firmy, w której się pracuje. Jednak wielu młodych uważa, że to małe i średnie firmy mają do zaoferowania im pracę w warunkach, które cenią oni najbardziej.

Z reguły firmy te nie dysponują dużymi budżetami i nie mają rozbudowanych działów HR czy PR. Mają jednak swoje asy a rękawie. W małej firmie szef zna wszystkich pracowników i może mieć dla każdego z nich czas. To pozwala szybko reagować na zgłaszane przez pracowników problemy i wdrażać formułowane przez nich propozycje zmian. To zaleta krótkiej drogi od pracownika do osoby zarządzającej. W ten sposób buduje się nie tylko poczucie przynależności do zespołu, ale też świadomość wpływu. Każdy pracownik może czuć się ważny.

Mały pracodawca często nie może przeznaczyć na wynagradzanie pracowników dużych środków, ale może ich starania i zaangażowanie wynagradzać w inny sposób. Bez ponoszenia dodatkowych kosztów może wprowadzać np. elastyczny czas pracy, możliwość pracy zdalnej oraz dać szanse wykorzystania swojego hobby i talentów w działaniach firmy (np. tworząc chór, organizując zawody, powierzając wykonanie prac graficznych itp.). Oczywiście zależy to od dobrej woli pracodawcy i jego wizji organizacji pracy w firmie. Relacje w małym zespole pracowniczym są zazwyczaj bardzo bliskie. Firma jest otwarta na komunikację z pracownikami, co przekłada się na uczucie wzajemnego szacunku. Zatrudnienie w małej firmie jest zwykle bardziej stabilne niż u innych pracodawców i wiąże się z większym poczuciem bezpieczeństwa.

Praca w małej firmie bardzo często nie łączy się ze zwiedzaniem świata, możliwością udziału w wielu szkoleniach i kursach, atakze ma mocno ograniczone możliwości awansu. Ale może być ciekawa dzięki temu, że często stanowiska nie są tak wyspecjalizowane jak w korporacji – można wykonywać wiele różnych zadań równocześnie i sprawdzać się w różnych rolach.

Czy taki pracodawca może Ci zaoferować pracę zgodną z Twoimi oczekiwaniami? Jeśli tak, to swoją wędrówkę po rynku pracy musisz skierować tam, gdzie są małe firmy. To one są obecnie w Polsce największym pracodawcą. W ich przypadku też bardzo często rekrutacja zaczyna się od szukania kandydatów z tzw. polecenia. Buduj kontakty w środowisku małych firm jeszcze przed wejściem na rynek pracy.

Praca w administracji publicznej daje poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Tam nie ma częstych przeglądów kadr, a pracownicy maja umowę o pracę. Poza tym skomplikowane procedury podejmowania decyzji, które wymagają przygotowania wielu dokumentów i uzyskania różnych akceptacji, sprawiają, że rozmywa się odpowiedzialność, a to znacznie obniża poziom stresu. W urzędach każdy pracownik ma ściśle określony zakres obowiązków i zdarza się, że np. obsługuje w precyzyjnie wskazanym zakresie spraw tylko klientów, których nazwiska zaczynają się na określone litery. Do tego, urzędy pracują w określonych granicach i nikt nie wymaga aby pracownicy spędzali za biurkiem dużo więcej czasu.

Praca w administracji publicznej cieszy się bardzo dużą popularnością. Zdarza się, że na jedno wolne miejsce aplikuje po kilkadziesiąt osób. Informacje o wolnych stanowiskach są upubliczniane. Przyszli pracownicy są wybierani w konkursach. Wymagania stawiane kandydatom w zakresie wykształcenia, najczęściej sformułowane są jako: wykształcenie wyższe. To sprawia, że o pracę starają się absolwenci wielu kierunków studiów, np. humanistycznych, którzy nie mają innego pomysłu na swoją dalszą karierę. Konkursy rekrutacyjne są zawsze jawne i mają zapewniać równie traktowanie wszystkim kandydatom. Często pierwszym etapem jest test wiedzy. Jeżeli w ogłoszeniu o rekrutacji jest sformułowany wymóg znajomości np. różnych ustaw, to w trakcie testu kandydat będzie musiał wykazać się bardzo dobrą znajomością takiego aktu prawnego.

Czy taki pracodawca może Ci zaoferować pracę zgodną z Twoimi oczekiwaniami? Jeśli tak, to swoją wędrówkę po rynku pracy musisz skierować tam, gdzie są zamieszczane informacje o rekrutacji na wolne stanowiska urzędnicze. Musisz też bardzo starannie przygotować się do przejścia procesu rekrutacji. W tym wypadku nie chodzi tylko zebranie niezbędnej dokumentacji i umiejętne zaprezentowanie się przyszłemu pracodawcy. Równie ważne jest perfekcyjne przygotowanie merytoryczne, które pozwoli pokonać rywali w trakcie konkursu.

Praca w instytucjach publicznych to również praca w oświacie oraz np. w policji czy wojsku. Każdy z tych pracodawców ma bardzo specyficzne wymagania odnośnie kandydatów i własne zasady rekrutacji. Jeżeli jesteś zainteresowany taką pracą, to zapoznaj się z warunkami ubiegania się o zatrudnienie zanim przystąpisz do rekrutacji.

To tak zwany trzeci sektor. Społeczeństwo obywatelskie, które tworzy organizacje pozarządowe, buduje się w Polsce od ponad dwudziestu lat. Z jednej strony to długi okres, ale np. w porównaniu z niektórymi firmami, które działają na rynku od początku XX w. lub dłużej, to bardzo krótko. Nic więc dziwnego, że praca w organizacjach pozarządowych nie jest często brana pod uwagę przy wyborze potencjalnego pracodawcy. Tę sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że duża część organizacji działających w Polsce nie zatrudnia pracowników na stałe. Jednak coraz więcej młodych ludzi rozpoczyna jeszcze na etapie nauki współpracę z fundacjami i stowarzyszeniami, najczęściej jako wolontariusze. W konsekwencji – wśród osób młodych stale rośnie zainteresowanie współpracą z organizacjami również już w trakcie szukania zatrudnienia.

W bardzo dużej części organizacji praca jest realizowana tzw. metodą projektową. Fundacja pozyskuje środki na realizację pewnych zadań, który trwają np. rok lub dwa lata, i na ten czas rekrutuje osoby do zespołu projektowego. Takie zaangażowanie jest atrakcyjne dla wielu młodych osób. Po pierwsze, zespoły projektowe są małe, zwykle kilkuosobowe i każdy jego członek ma szansę uczestniczyć w realizacji wszystkich zadań. Po drugie, praca metodą projektową, która jest związana z wykorzystaniem pieniędzy publicznych, jest też doskonałą szkołą planowania, zarządzania ryzykiem, ewaluacji działań itp. Stanowi bardzo cenny warsztat dla doskonalenia wielu umiejętności, w tym tak bardzo poszukiwanych przez pracodawców umiejętności miękkich.

Dodatkowym atutem takiej pracy jest jasno sprecyzowany cel. Młodzi ludzie bardzo cenią sobie wykonywanie pracy pożytecznej, przynoszącej dość szybko konkretne i sensowne rezultaty.

W związku z tym, że praca w organizacjach często przyjmuje formę zlecenia, jest zorganizowana zwykle w elastycznych godzinach. Możliwa jest praca zdalna, wykonywana z domu. To zajęcie dla ludzi, którzy są samodzielni, tzw. freelancerów. Jednocześnie taka współpraca z organizacjami pozarządowymi zwykle nie daje poczucia stabilizacji.

Czy taki pracodawca może Ci zaoferować pracę zgodną z Twoimi oczekiwaniami? Jeśli tak, to swoją wędrówkę po rynku pracy musisz skierować tam, gdzie swoje działania prowadzą organizacje pozarządowe. Najlepiej możliwie wcześnie zaangażować się jako wolontariusz, dać się poznać jako osoba odpowiedzialna i podzielająca misję organizacji (to bardzo ważne!), a przy kolejnym projekcie można już liczyć na propozycje współpracy.

Pamiętaj, że powyższe charakterystyki przedstawiają bardzo uogólnione i uproszczone obrazy czterech rodzajów pracodawców – zarówno jeśli chodzi o ich zalety, jak i wady. Oczywiście każda firma jest inna, co oznacza, że nie każda korporacja jest bezduszna, a rodzinnej atmosfery nie znajdziesz w każdej małej firmie.  Pewne cechy związane są z typem organizacji pracy i te są raczej stałe, natomiast inne w znacznej mierze zależą od tego, jak firma jest zarządzana.