Konkurs

Konkurs - najlepsze działania dla osób młodych

WYNIKI KONKURSU I KATALOG DOBRYCH PRAKTYK

Poniżej prezentujemy wybrane dobre praktyki (czyli działania) instytucji rynku pracy nagrodzone w konkursie „Lider aktywizacji osób młodych”. Opisaliśmy je na podstawie informacji zawartych w kartach zgłoszenia. Najbardziej zwracaliśmy uwagę na korzyść, jaką poszczególne działania mogą dać młodym osobom.

Od połowy listopada do 06 grudnia 2017 roku godz. 23.59 na  Mapa rynku pracy trwało głosowanie na praktykę, która zostanie laureatką nagrody młodej publiczności w tegorocznej edycji konkursu.

Oto wyniki konkursu

Nagroda młodej publiczności

Na końcu każdego opisu dobrej praktyki zadaliśmy młodym czytelnikom pytanie: A ty, czy chciałbyś skorzystać z przedstawionej oferty instytucji rynku pracy? Praktyka, która otrzymała najwięcej pozytywnych reakcji (lajków), została laureatem nagrody młodej publiczności. 

I tak oto:
3. miejsce i 146 pozytywnych reakcji zdobyła praktyka „Konkurs wiedzy o rynku pracy jak „Jeden z dziesięciu”” – realizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi
2. miejsce i 160 pozytywnych reakcji zdobyła praktyka „Vademecum pracownika” – realizowana przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
1. miejsce z liczbą 238 pozytywnych reakcji oraz Nagrodę młodzieżowej publiczności otrzymała praktyka „Młodzieżowa Kraina Talentów” – realizowana przez Gdański Urząd Pracy – Centrum Rozwoju Talentów

Celem tego działania jest umożliwienie uczniom II klasy liceum ogólnokształcącego odbycia tygodniowych praktyk u pracodawców.

W okresie matur, gdy uczniowie niższych klas nie mają lekcji, pojawia się okazja na sprawdzenie siebie w określonej roli zawodowej. Wybór ścieżki kształcenia lub podjęcie aktywności zawodowej to nie są łatwe decyzje i warto poświęcić im trochę czasu. Zdarza się bowiem, że jest to wybór przypadkowy. Tymczasem nawet kilkudniowa praktyka pozwala poznać specyfikę pracy w danym zawodzie i porównać ją ze swoimi wyobrażeniami. Daje też możliwość sprawdzenia, jak wygląda praca w konkretnych firmach.

Efektem tej praktyki jest:

 • zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego,
 • poznanie specyfiki wybranego zawodu,
 • świadomy wybór dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Każdy uczeń zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka, w którym zapisuje swoje spostrzeżenia i opinie z każdego dnia praktyki zawodowej. To pozwala stale doskonalić organizację praktyk, oceniać ich przebieg i poziom zadowolenia uczniów z udziału w tym przedsięwzięciu.

Powodzenie takich praktyk w dużym stopniu zależy od dobrej współpracy szkoły i urzędu pracy. Przede wszystkim jednak ważna jest chęć włączenia się pracodawców, ich zaangażowanie i okazana uczniom życzliwość.

Doświadczenia z realizacji tego pomysłu wskazują, że niektórzy uczniowie przekonują się, że wybrany zawód, który chcieli wybrać, nie jest dla nich. To pozwoli im uniknąć rozczarowań. Wszyscy uczestnicy praktyk zauważają, jak ważny jest wybór ścieżki zawodowej zgodnej z osobistymi predyspozycjami i zainteresowaniami.

Na pytanie „Czy poleciłbyś udział w praktyce swoim młodszym koleżankom i kolegom?” wszyscy uczniowie odpowiadają, że tak.

A ty, czy chciałbyś mieć możliwość udziału w takiej praktyce i pewność trafnego wyboru przyszłości zawodowej?

 Głosuj na tę praktykę!

Znane powiedzenie o wizerunku można w tym przypadku przytoczyć w formie: Jak cię widzą, tak cię zatrudnią. Stosowana prezentacja i stylizacja jest ważnym elementem rekrutacji i istotnie zwiększa szanse na zatrudnienie.

Młodzi ludzie otrzymują z telewizji, prasy, mediów społecznościowych i od rówieśników mnóstwo informacji na temat mody. Może dlatego o wyborze stylizacji decyduje często chęć dopasowania się do grupy i jej akceptacji. Pomijana jest potrzeba dopasowania stylu do okazji, do oczekiwań szkoły czy potencjalnych pracodawców. A przecież można z powodzeniem zachować indywidualność i dostosować własny styl do potrzeb otoczenia.

Warsztaty mają charakter praktyczny. Uczniowie są jednocześnie uczestnikami i prowadzącymi. Każdy z nich przygotowuje cztery stylizacje (codzienna, wieczorowa, sportowa i zawodowa ze szczególnym uwzględnieniem rozmowy kwalifikacyjnej).

Efektem warsztatów jest uświadomienie sobie przez uczniów, że wizerunek ma istotne znaczenie dla kształtowania opinii o człowieku. Ubranie i zachowanie dostosowane do okoliczności ma duży wpływ na efekty podejmowanych działań. Co więcej, warsztaty pomagają przełamać barierę nieśmiałości i pozwalają zrozumieć, że niedoskonałości figury nie są problemem. Ważne jest by starannie dopasować stylizację do okazji i miejsca i to wystarczy dla zrobienia dobrego wrażenia.

Warsztaty organizowane są we współpracy urzędu pracy i szkoły. Wykorzystywana jest sala, która umożliwia swobodną zmianę garderoby i ocenę stylizacji przed lustrami. Zajęcia prowadzi osoba mająca wiedzę na temat wizerunku i stylu. Uczestnicy mają gwarancję, że udział w warsztatach nie narazi nikogo na krytykę, a jedynie umożliwi uzyskanie konstruktywnej oceny.

A ty, czy chciałbyś mieć możliwość udziału w takich warsztatach i pewność, że twój wygląd będzie wspierał cię podczas spotkania z przyszłym pracodawcą?

 Głosuj na tę praktykę!

Źródeł informacji o rynku pracy jest wiele – poradniki, ulotki, filmy itp. Młodzi ludzie coraz lepiej znają teorię, ale ciągle nie potrafią wybrać właściwej informacji i odnieść jej do swojej indywidualnej sytuacji. Ćwiczenia praktyczne są bardzo potrzebne i taką możliwość stwarza udział w konkursie „Moje CV”.

Młodzi ludzie, uczniowie szkół ponadpodstawowych, mają szansę nauczyć się pisania CV i to nie tylko teoretycznie, ale w sposób bardzo praktyczny. Co więcej, przekonują się, jak ważne jest właściwe posługiwanie się słowem pisanym w kontaktach z przyszłym pracodawcą na etapie rekrutacji. Młodzież coraz chętniej posługuje się pismem obrazkowym, a dla komunikacji wystarczy jej sms. Te rozwiązania nie znajdują zastosowania w świecie pracy. Tak jak do pracy trzeba się odpowiednio ubrać, a w pracy odpowiednio zachowywać, tak w trakcie ubiegania się o pracę trzeba przygotować dokumenty zgodnie z potrzebami oczekiwaniami pracodawców. Ważne jest również zdobycie umiejętności przygotowania CV odnoszącego się do konkretnej oferty pracy.

Organizatorzy konkursu przygotowują fikcyjny życiorys i ofertę pracy. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie CV tej fikcyjnej postaci w odpowiedzi na wskazaną ofertę pracy. Kryteria oceny dotyczą zarówno zawartości merytorycznej CV, jak i poprawności formalnej, kreatywności i formy wykonania. Młodzież uczestnicząca w konkursie zaczyna doceniać znaczenie korekty tekstu, zapewnienia czytelności i schludności. Można oczekiwać, że w przyszłości właśnie takie dokumenty rekrutacyjne przedstawi swoim potencjalnym pracodawcom.

A ty, czy chciałbyś mieć możliwość udziału w takim konkursie i nabyć umiejętności, które mogą istotnie wpływać na sposób postrzegania twojej kandydatury przez pracodawcę?

 Głosuj na tę praktykę!

Dokąd ma pójść młody człowiek, gdy chce porozmawiać o swoich wyborach zawodowych, poznać mocne strony i zaplanować karierę? Jeżeli znajdzie odpowiedzi na wszystkie swoje pytania w szkole, to bardzo dobrze. Co jednak zrobić, gdy trzeba szukać pomocy poza szkołą? Albo w sytuacji, gdy świadectwo ukończenia szkoły jest już w domu, a pracy odpowiadającej oczekiwaniom młodego człowieka ciągle nie ma?

Często trudno zdecydować się na rejestrację w urzędzie pracy. Z pomocą może przyjść oferta „Młodzieżowej Krainy Talentów”.

Młode osoby mogą

 • skorzystać z doradztwa indywidualnego
 • wziąć udział w warsztatach

Na liście propozycji znajduje się m.in. „Labirynt zawodów”, „Mam puste CV. I co teraz?”, „Moje talenty i nowoczesny rynek pracy”, „Wolontariat i ja”.

Pracownicy takiej Krainy organizują spotkania młodzieży ze specjalistami z różnych firm działających na lokalnym rynku. Zapraszają też ludzi, którzy ze swojej pasji uczynili drogę do sukcesu zawodowego.

Młodzieżowa Kraina Talentów jest miejscem otwartym dla mieszkańców, w którym bez rejestracji w urzędzie pracy można uzyskać pomoc przy realizacji swoich celów zawodowych. Młodym ludziom daje niezwykle cenną możliwość czerpania korzyści ze współpracy ekspertów od spraw zatrudnienia ze środowiskiem lokalnego biznesu oraz szkołami. Tak przygotowani absolwenci mogą być pewni, że są gotowi do wejścia na rynek pracy. Pomyślą – pewnie z ulgą – że nie będą klientami urzędu pracy. A przecież „Młodzieżowa Kraina Talentów” to bardzo wyjątkowa oferta kierowana do osób młodych przez jeden z urzędów pracy.

A ty, czy chciałbyś mieć możliwość skorzystania z oferty takiej „Młodzieżowej Krainy talentów” i maksymalnie zwiększyć swoje szanse na sukces na lokalnym rynku pracy?

 Głosuj na tę praktykę!

Czy młodzi ludzie nie odwiedzaliby chętniej urzędów,gdyby wiedzieli, że w takiej instytucji spotkają się z kimś, kto jest tam specjalnie dla nich? Z takiego założenia wyszedł właśnie jeden z urzędów pracy.

W urzędach pracy działają Centra Aktywizacji Zawodowej, które obsługują osoby bezrobotne. Często zdarza się, że kluczem do podziału zadań między pracujących w nich specjalistów jest miejsce zamieszkania (np. gmina) lub pierwsza litera nazwiska. Dużo lepszym rozwiązaniem wydaje się taki podział, który pozwala pracownikom PUP skoncentrować się barierach zatrudnieniowych i potrzebach określonych grup klientów. Fajnie jest być super specjalistą np. od aktywizacji osób młodych. Zapewne mniej satysfakcji daje umiejętność wspierania osób, których nazwiska zaczynają się na A,B lub C.

Prezentowany pomysł wydzielenia zespołu specjalizującego się w obsłudze osób do 30 roku życia jest narzędziem, które bezpośrednio umożliwia indywidualne podejście do każdej młodej osoby z wykorzystaniem wyników analiz i diagnoz. Efekt jest taki, że młode osoby aktywizowane są szybko i skutecznie.

Uzupełnieniem dedykowanego wsparcia w CAZ jest Pracownia Rozwoju Zawodowego, czyli nowoczesny punkt doradczo-coachingowy, w którym doradcy zawodowi oferują młodym ludziom wsparcie indywidualne i grupowe w kierowaniu swoją przyszłością zawodową. Oferta Pracowni jest kierowana do osób pozostających bez zatrudnienia oraz do młodzieży szkolnej planującej swoją przyszłość.

A ty, czy chciałbyś mieć możliwość skorzystania z tak dostosowanych do potrzeb młodych ludzi usług urzędu pracy i wspólnego (ze specjalistami) planowania twojej kariery?

 Głosuj na tę praktykę!

Znalezienie pracy to jedno, a jej utrzymanie to całkiem inne wyzwanie. Skuteczna aktywizacja oznacza przygotowanie kandydata nie tylko do podpisania umowy o pracę, ale również do sprostania roli pracownika. „Vademecum pracownika” to szkolenie, którego celem jest zdobycie wiedzy z zakresu prawa pracy i zarządzania, wzmocnienie świadomości prawnej oraz nabycie przez uczestników kursu umiejętności zawodowych i interpersonalnych z zakresu kompetencji bezpośrednio związanych z codzienną realizacją zadań na stanowisku pracy.

Każda osoba, która kończy szkolenie:

 • Ma podstawowa wiedzę o prawach i obowiązkach pracownika a także o zakresie jego odpowiedzialności.
 • Rozumie, jakie postawy będą od niej wymagane na danym stanowisku pracy oraz jak powinna organizować pracę z uwzględnieniem przepisów bhp, ochrony środowiska i ergonomii.
 • Wie też, jakie korzyści wynikają z dbania o relacje międzyludzkie – potrafi skutecznie komunikować się, prowadzić negocjacje i zna zasady savoir vivre w miejscu pracy.

Dla wielu młodych ludzi to bardzo cenne informacje, które zmniejszają stres związany z przekroczeniem progu zakładu pracy i znacznie ułatwiają adaptację.

Bardzo ciekawym uzupełnieniem takiego szkolenia jest zorganizowanie stażu. W ten sposób młode osoby sprawdzają w praktyce swoje umiejętności i przydatność zdobytej wiedzy. Łatwiej też będzie im powtarzać określone zachowania w przyszłości.

A ty, czy chciałbyś mieć możliwość udziału w szkoleniu „Vademecum pracownika” oraz w zorganizowanym po nim stażu i być świadomym pracownikiem już od pierwszego dnia zatrudnienia?

 Głosuj na tę praktykę!

Młodzi ludzie mają wiele pytań dotyczących ich przyszłości edukacyjnej i zawodowej. Często nie wiedzą z kim mogą porozmawiać. Ich środowisko to dom i szkoła albo obecny pracodawca. Często nie ma tam dobrych fachowców albo młodzi ludzie nie chcą pytać tych, którzy ich dobrze znają.

Ciekawym rozwiązaniem jest poradnictwo na odległość, które pozwala uzyskać potrzebne informacje bez osobistego kontaktu.

 • To rozwiązanie pomaga zachować pewną anonimowość, co jest dla niektórych młodych osób dość ważne.
 • Pozwala też uzyskać poradę nawet w takiej sytuacji, gdy wyjście z domu czy dojazd do miasta jest zadaniem wielce kłopotliwym.
 • Dodatkowo internetowa forma kontaktu jest wygodna i przyjazna dla młodych ludzi, co zachęca ich do jego podejmowania i zmniejsza ich stres. .

Takie poradnictwo jest szczególnie wygodne i użyteczne dla:

 • osób, które przebywają za granicą i planują powrót do kraju oraz dla ludzi, którzy chcą uzyskać informację o regionalnym rynku pracy w związku z planowaną przeprowadzką z innego terenu;
 • młodych mam, które chcą wrócić do pracy po okresie wychowywania dzieci;
 • osób opuszczających zakłady karne i wielu, wiele innych grup, które nie chcą lub nie mogą udać się do urzędu pracy.

Wystarczy mieć dostęp do Internetu. Można skorzystać ze Skype, GG,FB, telefonu albo poczty elektronicznej.

A ty, czy chciałbyś zadać za pośrednictwem Internetu ważne pytania dotyczące Twojej przyszłej kariery zawodowej i uzyskać satysfakcjonujące odpowiedzi bez wychodzenia z domu? A może w ten sposób chciałbyś tylko nawiązać kontakt z urzędem, do którego łatwiej będzie ci przyjść kontynuować jakiś wątek z umówioną osobą niż zaczynać kontakt od opowiadania kolejnym osobom o swojej sprawie?

 Głosuj na tę praktykę!

Gdy w jednym z badań spytano młodych ludzi, co jest podstawą dokonywanych przez nich wyborów zawodowych, okazało się, że to znajomość konkretnej branży, sugestia rodziców, przypadek albo popularność/niepopularność niektórych wyższych uczelni. Łatwo przewidzieć, że efektem tak planowanej kariery jest niedopasowanie do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz wykonywanie pracy, której młodzi ludzie zwyczajnie nie lubią.

Ciekawą propozycją jest współpraca PUP z przedstawicielami społeczności lokalnej, uczelniami, pracodawcami i szkołami. W przemyślany sposób została zaplanowana kompleksowa promocja kierunków technicznych i nauk ścisłych.

Zorganizowano Festiwal Nauki i Techniki, którego wydarzenia zostały skierowane do dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, studentów oraz rodziców i dziadków. Odbiorcy uzyskali rzetelną informację o możliwościach edukacyjnych i rozwoju zawodowego, która uwzględniała jeden z najważniejszych czynników motywacyjnych – pasję.

W trakcie warsztatów:

 • Młodzi odbiorcy poznali nauki chemiczne, fizyczne, przyrodnicze, robotykę i programowanie.
 • Zdobyli też wiedzę o platformach edukacyjnych i nauce on-line.
 • Otrzymali informacje o rynku pracy.

Podczas finału Festiwalu ponad 30 prelegentów zaprezentowało swoje innowacyjne prace.

Rozbudzone wśród młodzieży pasje będą podstawą ich wyborów zawodowych, a do tego będą zgodne z regionalnymi strategiami rozwoju i potrzebami rynku pracy.

A ty, czy chciałbyś wziąć udział w takim wydarzeniu, poznać zawody, które pozwolą ci realizować pasję, a jednocześnie zapewnią dobrą pozycję startową na rynku pracy?

 Głosuj na tę praktykę!

Urzędy pracy mogą realizować projekty specjalne. Wymagają one sporego wysiłku włożonego w przygotowanie dokumentacji, ale ich zaletą jest możliwość włączenia do oferty działań niestandardowych. „Człowiek z inicjatywą” to właśnie taki program, który w sposób szczególny pomaga tym wszystkim młodym ludziom, którzy chcą założyć działalność gospodarczą, ale w kolejnych konkursach wniosków ich zgłoszenia nie otrzymują wymaganego minimum punktów.

Wielu osobom na etapie przygotowania wniosku wystarczy standardowe szkolenie z pisania biznes planów. Są jednak i tacy, którzy mają duży deficyt wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i dla nich dostępne muszą być działania niestandardowe.

W ramach projektu każda osoba jest indywidualnie przeprowadzana przez proces dopracowania własnego pomysłu na biznes – otrzymuje wsparcie doradcy z zakresu biznesu, prawa, księgowości, marketingu. Może również wziąć udział w spotkaniu z innymi przedsiębiorcami, działającymi na lokalnym rynku. To pozwala budować poczucie przynależności do środowiska biznesu.

Wsparcie doradcze dostępne jest również po założeniu firmy, co pozwala uniknąć wielu błędów i szybciej podejmować dobre decyzje.

Praca włożona w opracowanie takiego programu i pozyskanie partnerów jest tak duża, że pracownicy urzędu są dumni z sukcesów uczestników i z ogromnym zaangażowaniem śledzą ich losy. Takiego podejścia nie zapewniają nawet niektóre projekty realizowane przez inne podmioty.

A ty, czy chciałbyś uzyskać w urzędzie pracy dotację na założenie firmy wraz z tak rozbudowaną ofertą dodatkową i mieć pewność, że pierwsze kroki w biznesie robisz w dobrym i przyjaznym towarzystwie?

 Głosuj na tę praktykę!

W konkursie wiedzy o rynku pracy biorą udział uczniowie z dwóch szkół ponadpodstawowych. W pierwszym etapie wszyscy uczestnicy piszą w swoich szkołach test sprawdzający wiedzę o rynku pracy. Do drugiego etapu kwalifikuje się po pięć osób z każdej szkoły, które zdobyły najwyższą liczbę punktów.

Bezpośrednia rywalizacja w drugim etapie odbywa się na zasadach podobnych do znanego turnieju „Jeden z dziesięciu”. Sala konferencyjna PUP zamienia się w arenę walki o miano najlepszego znawcy rynku pracy. Zakres pytań wykracza poza wiedzę podręcznikową. Finaliści muszą poznać bardziej szczegółowe informacje o rynku pracy.

Najprostsze pytania nie sprawiają problemu. Jednak po kolejnych rundach zostaje wyłonionych trzech finalistów. To oni toczą finałowy pojedynek. Na koniec następuje najmilszy moment – wręczenie nagród i dyplomów. Główne nagrody to laptop i dwa smartfony.

Młodzież bawi się i uczy jednocześnie. To bardzo dobra metoda, która sprawia, że w szkołach uczestniczących w konkursie absolwenci deklarują dobra znajomość podstawowych umiejętności poruszania się po rynku pracy.

A ty, czy chciałbyś wziąć udział w takim konkursie i sprawdzić podczas rywalizacji, czy jesteś dobrze przygotowany do wejścia na rynek pracy?

 Głosuj na tę praktykę!

Właściwych wyborów zawodowych mogą dokonywać tylko osoby znające rynek pracy: jego potrzeby, reguły, jakie nim kierują oraz instytucje, które go wspierają. Dlatego do udziału w tym konkursie zapraszani są uczniowie z wielu szkół ponadpodstawowych. W finale konkursu każda ze szkół wystawia drużynę trzyosobową.

Pierwszy etap to quiz wiedzy o rynku pracy – każda drużyna losuje po trzy pytania, a czwarte pytanie, które dotyczy wiedzy o zawodach, jest wspólne dla wszystkich drużyn. Uczestnicy mają dwie minuty na przygotowanie odpowiedzi na pytania otwarte i pół minuty na pytania zamknięte. Odpowiedź na pytanie czwarte przygotowuje cała drużyna w ciągu 5 minut.

Drugi etap konkursu to prezentacja wcześniej przygotowanych prac. Mogą to być np. filmy z serii „Charakterystyka zawodów” (czas trwania filmu to max 8 minut) albo (w innej edycji konkursu) wniosek o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz z filmem (3 min.) reklamującym to przedsięwzięcie.

Uzupełnieniem konkursu są konferencje promujące i podsumowujące, które są dodatkową okazją do spotkania uczniów z przedstawicielami instytucji rynku pracy i poznania ich oferty. Wartością dodaną konkursu jest integracja lokalnego środowiska doradców zawodowych i ich mobilizacja do jak najlepszej pracy.

Konkurs finansowany jest z będącego w dyspozycji powiatu Funduszu Pracy przeznaczonego na tzw. „pozostałe wydatki”, co pozwala zapewnić atrakcyjne nagrody dla uczestników.

A ty, czy chciałbyś wziąć udział w takim konkursie i wspólnie z kolegami ze szkoły pogłębić wiedzę o rynku pracy?

 Głosuj na tę praktykę!