Formy prawne prowadzenia biznesu

Formy prawne prowadzenia biznesu

Już na wstępie realizacji pomysłu o firmie musisz zadecydować, czy chcesz ją prowadzić sam, czy będziesz mieć wspólników. Możliwości, jakie masz prowadząc firmę samodzielnie, to indywidualna działalność gospodarcza, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna.

Mapa rynku pracy kierowana jest do osób młodych, które podejmują pierwsze decyzje zawodowe i dlatego koncentruje się na tym pierwszym rozwiązaniu.

Indywidualna działalność gospodarcza

Podstawowym wyznacznikiem indywidualnej działalności gospodarczej jest to, że wykonuje się ją pod własnym nazwiskiem i na własny rachunek. Mówi się też, że jest to firma jednoosobowa, co nie oznacza, że nie może nikogo zatrudniać, a jedynie to, że tylko jedna osoba ponosi za nią pełną odpowiedzialność.

Wykonywania działalności pod własnym nazwiskiem oznacza, że firma to imię i nazwisko jej właściciela. Zawsze może on do tych danych dodać dowolnie wybrane określenia, nie może natomiast zrezygnować z podania imienia i nazwiska w pełnym brzmieniu.

Ta forma prawna działalności gospodarczej oznacza również pełną odpowiedzialność właściciela za zobowiązania firmy. Dotyczy to także majątku osobistego, w tym wspólnego małżonków.

Indywidualna działalność gospodarcza ma sporo zalet, ale też kilka wad. Odpowiedzialność całym swoim prywatnym majątkiem jest tylko jedną z nich. Poznaj je wszystkie, zanim złożysz wniosek o dokonanie wpisu.

Informacje o Twojej firmie będą dostępne na www.ceidg.gov.pl.