Jakie miejscowe zwyczaje muszę poznać i szanować?

Jakie miejscowe zwyczaje muszę poznać i szanować?

Twoja wędrówka na rynek pracy dobiegła końca. Jesteś już pracownikiem, a to oznacza, że nabyłeś szereg praw oraz przyjąłeś na siebie określone obowiązki. Duża część z nich jest zapisana w kodeksie pracy, dlatego warto zapamiętywać zmiany wprowadzane do tej ustawy. W ostatnim okresie tych zmian jest sporo i – co jakiś czas – w mediach pojawiają się zapowiedzi kolejnych.

 Na naszej Mapie przedstawiamy Ci kilka wybranych tematów, ale pamiętaj, że przed powołaniem się na określony przepis zawsze musisz sprawdzić, czy jest aktualny.

Przeczytaj informacje o:

  • wybranych prawach i obowiązkach pracodawcy i pracownika,
  • przysługujących Ci urlopach,
  • postępowaniu w przypadku otrzymania zwolnienia lekarskiego,
  • rozwiązaniu umowy o pracę.

Potem sprawdź, czy wszystkie informacje są aktualne oraz rozwiązania szczegółowe obowiązujące u Twojego pracodawcy. Pamiętaj, że musisz wypełniać obowiązki wynikające z zawarcia umowy o pracę. I dotyczy to nie tylko zakresu i sposobu wykonywania przydzielonych Ci czynności, ale również postępowania w różnych sytuacjach, które dotyczą twoich relacji z pracodawcą. Włożyłeś dużo wysiłku, żeby otrzymać satysfakcjonująca pracę. Dołóż starań, byś mógł się w niej rozwijać.