Zaczynamy podróż!

PRZYDATNE ADRESY

W każdą podróż dobrze jest zabrać ze sobą kilka adresów miejsc, które warto odwiedzić. Tutaj znajdziesz zbiór adresów przydatnych w podróży na rynek pracy.

Organizator podróży

„Mapa rynku pracy” jest częścią „Modelu współpracy instytucji rynku pracy z lokalnymi sojusznikami”, który testujemy w ramach projektu grantowego „Wiosenny Inkubator Innowacji”. Celem wdrożenia modelu jest zainteresowanie osób młodych ofertą przygotowaną z myślą o ich aktywizacji i zmiana sposobu postrzegania instytucji rynku pracy przez tę grupę klientów.

Kartografowie mapy

„Mapa rynku pracy” powstała w ramach projektu innowacji społecznej pt. „Model współpracy instytucji rynku pracy z lokalnymi sojusznikami”. Pomysłodawcą innowacji jest Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM z Warszawy. W trakcie przygotowania śląskich rekomendacji dla skutecznej aktywizacji zawodowej osób młodych zauważyliśmy, że istnieje potrzeba skutecznego dotarcia do młodzieży z informacją o ofercie instytucji rynku pracy. Nasz model jest odpowiedzią na tę potrzebę. Chcemy doprowadzić do wdrożenia proponowanego rozwiązania w wielu powiatach w Polsce.

Kontakt:

Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM

Nasze biuro testowania innowacji

„Model współpracy instytucji rynku pracy z lokalnymi sojusznikami”

znajduje się w Warszawie (04-028)

Al. Stanów Zjednoczonych 51 pok. 603.

Napisz: sojusznicy@maparynkupracy.pl

Zadzwoń: 697 695 679