Organizator podróży

„Mapa rynku pracy” jest częścią „Modelu współpracy instytucji rynku pracy z lokalnymi sojusznikami”, który testujemy w ramach projektu grantowego „Wiosenny Inkubator Innowacji”.

 Celem wdrożenia modelu jest zainteresowanie osób młodych ofertą przygotowaną z myślą o ich aktywizacji i zmiana sposobu postrzegania instytucji rynku pracy przez tę grupę klientów.
Młodzi ludzie, którzy nie uczą się, nie pracują i nie uczestniczą w szkoleniu (tzw. grupa NEET), często nie dopuszczają myśli o zarejestrowaniu się w urzędzie i nie mają wiedzy o ofercie instytucji rynku pracy. Dzieje się tak dlatego, że informacja na ten temat nie dociera do nich w sposób zrozumiały i nie pojawia się tam, gdzie bywają te osoby – to znaczy w ich lokalnym środowisku i choćby w mediach społecznościowych. Konsekwencja tego jest taka, że wychodząc na rynek pracy, młodzi mają do zaoferowania tylko tyle, ile wynieśli ze szkoły – bardzo skromne lub żadne doświadczenie oraz podstawowe kwalifikacje (różne od oczekiwań pracodawców) i kompetencje. Nie działają natomiast w kierunku zwiększenia swoich szans na zatrudnienie – nie szkolą się, nie odbywają staży, a ich zatrudnienie nie łączy się z żadnymi ulgami finansowymi dla pracodawców. Choć pozwalałaby im na to oferta IRP

.

Sieć sojuszników ma uświadomić młodym ludziom, że oferta PUP i innych instytucji rynku pracy to różnorodne instrumenty, które istotnie ułatwiają wejście na rynek pracy i zwiększają atrakcyjność młodego kandydata dla pracodawcy. Wiedza o tej ofercie przyczyni się do przełamywania stereotypów w myśleniu o „pośredniaku”, pozwoli pokonać barierę braku zaufania, a w konsekwencji doprowadzi do zatrudnienia i ograniczenia skali wykluczenia młodych osób z rynku pracy.

Wdrożenie modelowego rozwiązania oznacza:

  • zorganizowanie i prowadzenie sieci sojuszników,
  • przygotowanie strony internetowej przyjaznej dla osób młodych (to właśnie „Mapa rynku pracy”) i utrzymywanie aktywności w mediach społecznościowych,
  • dostosowanie obsługi klienta instytucji do potrzeb i oczekiwań młodego pokolenia.

Każdy młody sojusznik weźmie udział w krótkim szkoleniu, otrzyma specjalny przewodnik oraz zestaw „Paszportów do pracy”, ulotek i drobnych gadżetów. Z tymi materiałami oraz ze stałym wsparciem opiekunów sieci zacznie realizować swój cel. Ta misja nie może się nie udać.