Kartografowie mapy

„Mapa rynku pracy” powstała w ramach projektu innowacji społecznej pt. „Model współpracy instytucji rynku pracy z lokalnymi sojusznikami”. Pomysłodawcą innowacji jest Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM z Warszawy.

W trakcie przygotowania śląskich rekomendacji dla skutecznej aktywizacji zawodowej osób młodych zauważyliśmy, że istnieje potrzeba skutecznego dotarcia do młodzieży z informacją o ofercie instytucji rynku pracy. Nasz model jest odpowiedzią na tę potrzebę. Chcemy doprowadzić do wdrożenia proponowanego rozwiązania w wielu powiatach w Polsce.

 

W 2017 roku zorganizowaliśmy pierwszą edycję konkursu „Lider aktywizacji osób młodych” skierowanego do publicznych instytucji rynku pracy i do agencji zatrudnienia. Otrzymaliśmy z całej Polski zgłoszenia dotyczące niestandardowych działań, które utwierdziły nas w przekonaniu, że warto szukać nowych rozwiązań poprawiających skuteczność aktywizacji osób najbardziej oddalonych od rynku pracy. Chętnych do naśladowania z całą pewnością nie zabraknie.

Działania na rzecz lepszego rozumienia rynku pracy i poszukiwania na nim najlepszego miejsca, to temat naszej aktywności już od dziesięciu lat.

Propozycję przygotowania innowacyjnego rozwiązania, jakim jest „Model współpracy instytucji rynku pracy z lokalnymi sojusznikami”, przedstawiliśmy Stowarzyszeniu WIOSNA z Krakowa, które w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim realizuje projekt grantowy „Wiosenny Inkubator Innowacji”. Nasze rozwiązanie znalazło się w grupie innowacji wybranych do realizacji.
Więcej informacji o naszej Fundacji znajdziecie na stronie www.polprom.org.pl.

Informacje o projekcie „Wiosenny Inkubator Innowacji” dostępne są na www.rynekpracy.wiosna.org.pl