Zwolnienia lekarskie

Zwolnienia lekarskie

Znalazłeś ciekawą pracę i po pewnym czasie zachorowałeś. Zdarza się. Trzeba jednak wiedzieć, co zrobić, żeby po wyzdrowieniu można było wrócić do pracy. Przede wszystkim trzeba udać się do lekarza i uzyskać na odpowiednim druku zwolnienie lekarskie.

Takie zwolnienie pełni dwie ważne funkcje – z jednej strony jest usprawiedliwieniem twojej nieobecności w pracy, a z drugiej – podstawą wypłaty świadczenia chorobowego. Dlatego postępowanie pracownika w sytuacji choroby jest dość precyzyjnie uregulowane.

Warto wiedzieć, że lekarz może wystawić Ci zwolnienie uwzględniając do 3 dni wstecz od dnia, w którym przyszedłeś do niego. Czyli jeśli czujesz się na tyle źle, że nie możesz dotrzeć do lekarza pierwszego, drugiego a nawet trzeciego dnia choroby, to nie dzieje się nic złego. Musisz tylko mieć pewność, że jak dotrzesz czwartego dnia nieobecności w pracy, to lekarz będzie skłonny do wystawienia zwolnienia począwszy od wstecznej daty.

Masz obowiązek dostarczyć zwolnienie lekarskie pracodawcy nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli się spóźnisz, to za okres spóźnienia otrzymasz obniżony zasiłek chorobowy. Twoje zwolnienie możesz dostarczyć osobiście sam, może też dostarczyć ktoś w Twoim imieniu, albo możesz nadać na poczcie.

Musisz pamiętać, ze czym innym jest dostarczenie zwolnienia lekarskiego, a czym innym zawiadomienie pracodawcy o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności. To drugie trzeba zrobić niezwłocznie – nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Również w tym wypadku masz dużą swobodę w wyborze sposobu powiadomienia pracodawcy.