Instytucje rynku pracy

Instytucje rynku pracy

Wiesz już, co to jest i jak funkcjonuje rynek pracy (a jeśli nie, to zajrzyj tutaj). Wiesz również, że celem Twojej podróży na rynek pracy jest znalezienie zatrudnienia albo zorganizowanie sobie samozatrudnienia. Wybór należy do Ciebie. Być może nie wiesz jeszcze natomiast, że istnieje całkiem duża grupa instytucji, które mogą pomóc Ci w podróży na rynek pracy, czyli być Twoimi przewodnikami.

Są to – nietrudno się domyślić – instytucje rynku pracy. Pod tą nazwą działa grupa określonych podmiotów, którym państwo przydzieliło następujące zadania:

 • promocję zatrudnienia – chodzi o działalność informacyjno-doradczą związaną rynkiem pracy – możliwościami zatrudnienia, poszukiwaniem pracy, zakładaniem działalności gospodarczej, doradztwem zawodowym, pośrednictwem pracy itd;
 • łagodzenie skutków bezrobocia – chodzi przede wszystkim o przyznawanie bezrobotnym zasiłku;
 • aktywizację zawodową – chodzi o wsparcie osób bezrobotnych w skutecznym poszukiwaniu pracy, rozwijaniu kompetencji zawodowych i ogólnych oraz nabywaniu doświadczenia zawodowego.

Wymienione zadania instytucje rynku pracy realizują po to, aby stworzyć jak najlepszą sytuację na rynku pracy. Czyli nie tylko po to, aby bezrobocie było jak najmniejsze, ale przede wszystkim po to, by główni uczestnicy rynku pracy byli zadowoleni – osoby zatrudnione miały pracę, która je satysfakcjonuje, a pracodawcy – pracowników, którzy spełniają ich oczekiwania.

Instytucje rynku pracy (IRP):

 1. Publiczne służby zatrudnienia
  • Wojewódzkie urzędy pracy
  • Powiatowe urzędy pracy
 2. Ochotnicze Hufce Pracy
 3. Agencje zatrudnienia
 4. Instytucje szkoleniowe
 5. Instytucje dialogu społecznego
 6. Instytucje partnerstwa lokalnego

Podmioty wspierające działania IRP:

 • Gminne centra informacji
 • Akademickie biura karier
 • Szkolne ośrodki kariery
 • Organizacje pozarządowe

Na naszej Mapie znajdziesz opisy i ofertę tych instytucji, z których pomocy możesz skorzystać, by Twoja podróż na rynek pracy była łatwa i bezpieczna, a przede wszystkim – doprowadziła Cię do upragnionego celu, czyli znalezienia satysfakcjonującej pracy lub osiągnięcia sukcesu we własnej firmie.