Jak możesz kalkulować wynagrodzenie

Jak możesz kalkulować wynagrodzenie

W umowie zostanie zapisane wynagrodzenie, które ustaliłeś z pracodawcą na etapie rekrutacji. Przy jego negocjacji zwróć uwagę, czy rozmawiacie o kwocie netto (tzw. „na rękę”), brutto, czy może o kosztach pracodawcy. Najczęściej w umowie zapisuje się wynagrodzenie brutto.

Precyzyjne określenie wysokości

Pamiętaj, że gdy podczas rekrutacji pracodawca spyta, ile chcesz zarabiać, to musisz precyzyjnie wskazać, o jakiej kwocie mówisz. Jeśli np. chcesz, by na Twój rachunek w banku wpływało co miesiąc 2500 zł, to musisz wyraźnie zaznaczyć, że wskazana kwota jest kwotą netto. Jeżeli zaś na tak postawione pytanie odpowiesz tylko: „2500 zł”, to pracodawca tyle wpisze do umowy (jako kwotę brutto) i będziesz otrzymywać wypłatę o około 500 zł mniejszą.

Kwota do wypłaty (netto) jest wynikiem pomniejszenia kwoty brutto wpisanej do umowy o zaliczkę na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne w części opłacanej przez pracownika.

Może się również tak zdarzyć, że pracodawca nie spyta Cię o Twoje oczekiwania finansowe, ale rozmowę na ten temat poprowadzi w inny sposób. Może np. poinformować Cię, że na Twoje wynagrodzenie może przeznaczyć 3000 zł miesięcznie. Ucieszysz się, bo chciałeś zarabiać 2500 zł i chętnie przystaniesz na takie warunki. To zaś będzie oznaczać, że w umowie zostanie wpisane wynagrodzenie brutto w wysokości około 2400 zł, a wypłata dla Ciebie wyniesie mniej niż 1900 zł. Użyte w trakcie negocjowania umowy sformułowanie pracodawcy oznacza bowiem, że gotów jest ponieść na zatrudnienie Ciebie koszty w wysokości 3000 zł miesięcznie. To są tzw. koszty pracodawcy, które obejmują stawkę brutto puls składki na ubezpieczenia społeczne leżące po stronie pracodawcy.

W Internecie możesz znaleźć różne kalkulatory wynagrodzeń. Wystarczy wpisać kwotę, wybrać rodzaj wynagrodzenie (netto, brutto, koszty pracodawcy) oraz rodzaj umowy i dostaniesz precyzyjne wyliczenie kosztów twojego zatrudnienia.

Możesz śledzić na bieżąco informacje o minimalnym wynagrodzeniu miesięcznym z tytułu zatrudnienia w wymiarze pełnego etatu oraz o minimalnej stawce godzinowej.

 

Stawka – forma i termin wypłaty, dodatki

Twoje wynagrodzenie może zostać zapisane w umowie np. jako stawka miesięczna, ale również jako stawka godzinowa, ewentualnie prowizyjna. Umowa powinna precyzyjnie określać, że wypłata nastąpi raz w miesiącu w stałym i ustalonym z góry terminie. Konieczne jest także zapewnienie wypłaty w formie pieniężnej (pracodawca przekazuje pracownikowi gotówkę).

Umowa powinna też zawierać informacje o przysługujących Ci dodatkach do wynagrodzenia zasadniczego wskazanego w jej treści. Obowiązkowe dodatki, które pracodawca musi uwzględnić przy sporządzaniu miesięcznego rozliczenia, to np. dodatek za pracę w nocy i godziny nadliczbowe.

W firmie pracodawcy może również obowiązywać regulamin wynagradzania, który obejmuje inne dodatki, w tym np. premie, dodatek stażowy, funkcyjny. Zdarza się nawet, że przyznawane są dodatki za niepalenie, co ma zachęcać pracowników do zdrowszego trybu życia.

 

Pamiętaj również, że pracodawcy, szczególnie małe firmy, często narzekają na wysokie narzuty na płace. To jest właśnie ta różnica, o której pisaliśmy wyżej. Pracodawca ponosi koszt w wysokości 3000 zł, a pracownik otrzymuje wynagrodzenie w kwocie poniżej 2000 zł. Dlatego w trakcie negocjacji umowy warto wskazać pracodawcy, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli ustalicie, że chcesz się szkolić, a szkolenia są drogie i dlatego oczekujesz wyższego wynagrodzenia, to może łatwiej wpisać do umowy niższe wynagrodzenie oraz to, że pracodawca każdego roku będzie kierował Cię na wybrane szkolenia.