Rozliczenia z urzędem skarbowym

Rozliczenia z urzędem skarbowym

Gdy już podejmiesz decyzję, jak będzie wyglądała organizacyjno-prawnie Twoja firma, zastanów się nad wyborem formy opodatkowania. To kolejny temat, który wymaga poznania wszystkich dostępnych rozwiązań i wybrania takiego, które w największym stopniu spełnia Twoje oczekiwania.

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą ma do wyboru kilka form opodatkowania:

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

  • skala podatkowa 18% i 32%,
  • jednolita 19% stawka podatku

Zryczałtowana forma opodatkowania

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • karta podatkowa

Zapoznaj się koniecznie z tymi rozwiązaniami, a jeżeli nie będziesz wiedział, które wybrać, zgłoś się do doradcy w najbliższej instytucji lub organizacji, która wspiera przedsiębiorczość. Te decyzje nie są ostateczne, ale są bardzo ważne i należy je podejmować w sposób przemyślany.