Wojewódzki urząd pracy

Wojewódzki urząd pracy

– Centrum informacji i planowania kariery zawodowej

Co to za instytucja?

Wojewódzkie urzędy pracy (WUP) należą do publicznych służb zatrudnienia. Choć z nazwy może się wydawać, że są to instytucje nadrzędne względem powiatowych urzędów pracy, w istocie tak nie jest. WUPy są jednostkami samorządów wojewódzkich (podczas gdy PUPy podlegają władzom powiatów). W obrębie każdego z województw prowadzą określone działania związane z wojewódzkimi politykami rynku pracy. Innymi słowy zawiadują ogółem spraw związanych z wojewódzkimi rynkami pracy. Oprócz siedziby w stolicy województwa wiele WUPów ma również swoje filie w pozostałych największych miastach w danym województwie.

 

Jaką ma ofertę dla Ciebie?

W każdym wojewódzkim urzędzie pracy oraz w jego filiach znajduje się specjalny wydział, którego zadaniem jest prowadzenie szeroko zakrojonych działań związanych z poradnictwem zawodowym. Jest to Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (CIiPKZ). Ma ono w swojej ofercie usługi informacyjno-doradcze dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy powyżej 18 r.ż. – poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe, otwarte zasoby informacji, pośrednictwo w pracy za granicą. Oferta jest bardzo bogata i różnorodna i naprawdę warto, byś się nią zainteresował. Usługi są oczywiście bezpłatne.

 

Kto może skorzystać z oferty CIiPKZ?

Z oferty CIiPKZ mogą skorzystać osoby bezrobotne i poszukujące pracy, które mają ukończone 18 lat – zarówno te zarejestrowane, jak i niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy.