Wsparcie w zakładaniu firmy

Wsparcie w zakładaniu firmy

Wszystkim Twoim myślom o tym, jak przygotować się do założenia firmy, będzie zapewne towarzyszyła ta jedna – jak to sfinansować? Mapa rynku pracy ma w swoim zestawie dobrych wiadomości również odpowiedź na tak postawione pytanie. Co więcej, pokazujemy jak wiele i jak różnych ofert wspierania przedsiębiorczości osób młodych masz do wyboru. 

Najpierw dobrze zastanów się, jakiego wsparcia potrzebujesz?

Masz do wyboru kilka opcji – związanych zarówno z pomocą finansową, jak i z innymi rodzajami wsparcia przy zakładaniu firmy. Pamiętaj, że oprócz pieniędzy na start możesz również otrzymać pomoc szkoleniowo-doradczą. Często sam fakt posiadania pieniędzy nie rozwiązuje wszystkich Twoich problemów. Musisz jeszcze mądrze je wykorzystać. Dlatego warto się szkolić i korzystać z rad doradców biznesowych.

Wszystkie prezentowane rozwiązania są dla Ciebie dostępne całkowicie bezpłatnie.

 
Środki finansowe
  1.  Bardzo duże środki finansowe (około 80 tys. złotych), ale przyznane jako pożyczka – to oznacza, że teraz łatwiej będzie Ci wystartować, ale musisz być bardzo pewny skali swojego sukcesu, bo za jakiś czas trzeba będzie je zwrócić.
  2. Dotacja w wysokości do około 25 tys. złotych, która jest bezzwrotna pod warunkiem spełnienia podstawowych warunków, w tym utrzymania firmy przez okres minimum 12 miesięcy od rejestracji.
  3. Dotacja w wysokości do około 25 tys. złotych, która jest bezzwrotna pod warunkiem spełnienia podstawowych warunków, w tym utrzymania firmy przez okres minimum 12 miesięcy od rejestracji, a do tego powiązana z możliwością otrzymywania przez pierwsze 6 lub 12 miesięcy działalności bezzwrotnego wsparcia pomostowego w wysokości do minimalnego wynagrodzenia, które przeznaczyć m.in. na opłacenie składek ZUS, wynajęcie lokalu, opłacenie usług księgowych.
  4. Środki finansowe,  które nie są kierowane tylko do osób młodych, ale są dla Ciebie dostępne ze względu na przynależność do określonych grup (np. mieszkańców terenów wiejskich, osób niepełnosprawnych) – wsparcie w ramach takich programów z reguły wymaga spełnienia określonych warunków dodatkowych.

 

Wsparcie szkoleniowo-doradcze
  1. Szkolenia np. w zakresie przygotowania biznesplanu.
  2. Doradztwo na etapie przygotowania do założenia firmy, np. doradztwo biznesowe, marketingowe, prawne.
  3. Diagnoza kompetencji przedsiębiorcy.
  4. Doradztwo w pierwszym okresie prowadzenia firmy, w tym specjalistyczne doradztwo księgowe, prawne, marketingowe.

Gdy będziesz znał swoje potrzeby i oczekiwania łatwiej wybierzesz jedną ofertę, z tych, które przedstawiamy po prawej stronie. Bardzo rygorystycznie przestrzegana jest zasada, że wsparcie udzielane ze środków publicznych nie może być łączone. Dlatego dobrze zastanów się, z której oferty chcesz skorzystać.