Doświadczenie

Doświadczenie

Wiedza i umiejętności, które posiadasz, są bardzo ważne. Jednak samo deklarowanie ich w CV, nawet poparte świadectwami i certyfikatami, może pracodawcy nie wystarczyć. Dla większości z nich znacznie ma to, czy wykorzystywałeś już tę wiedzę i umiejętności w praktyce – czy potrafisz wskazać takie okoliczności i sytuacje. To wszystko składa się na definicję doświadczenia.

Nic dziwnego zatem, że w ofertach pracy pracodawcy często zamieszczają wymagania dotyczące doświadczenia. Zdarza się, że podany jest wymagany okres doświadczenia (np. minimum 2 lata) lub wymagane są pewne umiejętności, które zdobywa się podczas praktyki. Na poprzedniej stronie przedstawiliśmy ofertę pracy nr 2 dla sprzedawcy w dziale motoryzacyjnym. W jej treści nie ma bezpośredniego wymogu dotyczącego doświadczenia, ale pojawia się warunek w postaci umiejętności obsługi kasy fiskalnej. Nie chodzi wiedzę na temat obsługi takiej kasy. Zatem nie chodzi o świadectwo potwierdzające np. udział w krótkim szkoleniu. Umiejętność została nabyta w trakcie dłuższej lub krótszej praktyki. Mogło to być działanie formalne, np. praca w sklepie, ale także doświadczenie zdobyte w sposób mniej formalny (np. pomoc cioci w sklepie podczas wakacji, obsługa kasy w firmie, którą prowadzą rodzice itp.).

Warto, żebyś zdawał sobie sprawę z tego, że pytanie pracodawców o doświadczenie nie zamyka Tobie, jako osobie młodej, drogi na rynek pracy. 

To jest przede wszystkim pytanie o umiejętności i o praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy. Dlatego już na etapie pakowania plecaka przed wyprawą na rynek pracy powinieneś pozbierać wszystkie okoliczności dotyczące doświadczenia.

 

Poniżej podpowiadamy Ci, jak w 3 krokach zgromadzić w plecaku wszystkie okoliczności związane z doświadczeniem.

Przede wszystkim zrób remanent w swojej głowie i spisz swoje dotychczasowe zaangażowanie, np.

  • byłem członkiem chóru przez trzy lata,
  • działałem aktywnie w samorządzie szkolnym przez rok,
  • prowadziłem dział w gazetce szkolnej przez rok,
  • w czasie wakacji pomagałem wujkowi, który prowadzi sklep z farbami,
  • brałem udział w praktyce we Włoszech w ramach programu ERASMUS+.

Nawet u osoby, która dopiero kończy naukę w szkole, lista takich aktywności może być całkiem spora.

Teraz nadszedł czas, byś określił, jakie umiejętności rozwijałeś przy poszczególnych okazjach. Najlepiej zrobić to w odpowiedzi na konkretną ofertę pracy i odnieść się do oczekiwań pracodawcy.

Okaże się, że udział w pracach chóru to doskonałe ćwiczenie pracy zespołowej, podporządkowanie się wspólnemu celowi, konieczność dotrzymywania terminów i wielokrotne radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych. Z kolei praca w samorządzie rozwinęła Twoje umiejętności organizacyjne i negocjacyjne. Rola redaktora nauczyła Cię skutecznej komunikacji i budowania relacji interpersonalnych. Pomoc wujkowi w sklepie była okazją do ćwiczenia obsługi klienta, planowania dostaw i organizacji pracy. Natomiast praktyka we Włoszech przekonała Cię, że świetnie wywiązujesz się z ról przywódczych.

Zobacz, jeszcze nigdy nie pracowałeś, a już masz pół plecaka informacji o Twoim doświadczeniu i rozwijanych umiejętnościach!

Jeśli masz jeszcze sporo czasu do rozpoczęcia wyprawy na rynek pracy i sporo miejsca w plecaku, to rozejrzyj się, co jeszcze możesz zrobić, żeby rozwijać swoje umiejętności społeczne i techniczne. Warto dołożyć do plecaka przydatny ekwipunek. Każdy pracodawca to doceni. Przy okazji przekonasz się, jaki rodzaj pracy jest dla Ciebie ciekawy, co Ci sprawia przyjemność i jak chciałbyś spędzić kolejne 40 lat życia.