Wiedza

Wiedza

Wiedzę zdobywasz przede wszystkim w trakcie edukacji – na każdym poziomie. Możesz ją uzupełniać lub aktualizować na bardzo wiele sposobów, np. poprzez udział w szkoleniach, kursach, ale też poprzez środki masowego przekazu lub samokształcenie.

Pamiętaj, że dzień, w którym otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły lub dyplom wyższej uczelni, nie jest dniem, w którym zakończyłeś naukę i zdobywanie wiedzy. To najwyżej dzień końca Twojego udziału w edukacji formalnej, opartej o pewne sformalizowane programy, realizowanej w z góry określonym czasie i w ujednoliconych formach. Człowiek uczy się przez całe życie i warto to określenie wziąć sobie do serca. Nie chodzi tu tylko o uczenie się np. na własnych błędach, doświadczeniach i w innych niezorganizowanych i incydentalnych okolicznościach.

Trzeba mieć bowiem świadomość, że wiedzy nie zdobywamy na całe życie. Świat, nie tylko techniczny, rozwija się w bardzo szybkim tempie. Konieczne jest stałe przystosowywanie się do nowych warunków ekonomicznych i społecznych. W każdym zawodzie konieczna jest aktualizacja wiedzy, znajomość najnowszych rozwiązań i trendów. A dodatkowo okazuje się, że od czasu do czasu musimy uzupełnić wykształcenie w pewnym zakresie, bo tego wymaga np. specyfika pracy u danego pracodawcy.

Jako przykład możemy podać historię pewnej młodej osoby, która ukończyła szkołę przygotowująca do pracy na stanowisku księgowej. Piątka na świadectwie potwierdzała, że bardzo dobrze opanowała wiedzę przewidzianą programem nauczania. Już w ciągu pierwszego roku pracy okazało się, że dwukrotnie zmieniły się przepisy dotyczące rozliczania VAT i konieczna była aktualizacja wiedzy. Do tego pracodawca rozpoczął współpracę z dużą zewnętrzną firmą księgową i trzeba było nauczyć się obsługi innych programów księgowych i zasad współpracy z takim podmiotem. Na koniec zmian restrukturyzacyjnych w firmie do obowiązków naszej młodej księgowej dodano część spraw kadrowych, co wymagało od niej udziału w dodatkowych szkoleniach, które uzupełniły jej wiedzę w tym zakresie. A wszystko to w ciągu dwóch pierwszych lat pracy.

Dlatego, pakując plecak przed wyprawą na rynek pracy, pamiętaj, że już podczas nauki w szkole możesz brać udział w innych formach kształcenia (kursach, szkoleniach, a nawet wykładach, prelekcjach itp.). Korzystaj z takich możliwości i starannie przechowuj wszystkie dokumenty potwierdzające Twój udział (np. świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia itp.). Taka aktywność zrobi z pewnością dobre wrażenie na każdym pracodawcy. Miej również świadomość, że nie nauczysz się wszystkiego na zapas, dlatego musisz jasno deklarować chęć dalszego zdobywania wiedzy. Przekonaj przyszłego pracodawcę, że chcesz uczestniczyć w kształceniu przez całe życie.