Podróż na własną rękę, czyli własna firma

Podróż na własną rękę, czyli własna firma

Na rynku pracy możesz dołączyć do zespołu, który już funkcjonuje. Masz w swoim plecaku wiedzę, umiejętności i doświadczenie, które chcesz wykorzystywać działając odpłatnie na rzecz pracodawcy.

Istnieje jednak jeszcze inna możliwość znalezienia swojego miejsca na rynku pracy – to utworzenie przez Ciebie nowej firmy i wykorzystanie swojego potencjału dla rozwoju własnego biznesu.

To są dwie drogi budowania własnej pozycji zawodowej. Różni je bardzo wiele, ale w żaden sposób nie można wskazać, która jest lepsza, ważniejsza, pewniejsza itp. Nie można również powiedzieć, która z nich będzie w większym stopniu spełniać Twoje potrzeby i oczekiwania.

Działalność gospodarcza to:
  • Samodzielność w działaniusamodzielne planowanie, organizowanie i realizowanie działań firmy. Ta perspektywa wydaje Ci się zapewne kusząca, jeśli nie jesteś zwolennikiem podporządkowania, pracy odtwórczej, konieczności skupienia się na stosunkowo wąskim zakresie zadań. Pamiętaj jednak, że to również oznacza samodzielne ponoszenie ryzyka i odpowiedzialności, brak możliwości dzielenia się problemami i wspólnego poszukiwania rozwiązań.

 

  • Elastyczne godziny pracymożesz sobie dowolnie planować czas pracy. Być może myślisz, że to jest szansa na spokojne wyspanie się, wyjście z kolegami na spotkanie, obejrzenie transmisji z meczu. Praktyka dowodzi jednak, że drobni przedsiębiorcy mają wprawdzie elastyczne godziny pracy, ale najczęściej mogą wybierać, czy pracują np. od godz. 06.00 do 19.00 czy od 08.00 do 22.00. Z przedstawionej powyżej samodzielności wynika konieczność zapewnienia zaopatrzenia, wykonania pracy, dostarczenia towaru do klienta, pozyskania kolejnych klientów, rozliczenia transakcji, zaksięgowania dokumentów i jeszcze wiele innych. To wszystko wymaga czasu. Trzeba pracować w swojej firmie, odwiedzać urzędy, spotykać się z klientami, organizować dostawy. Praca na własny rachunek pochłania bardzo dużo czasu.

 

  • Możliwość uzyskania wysokich dochodów – nie masz w umowie określonej wysokości zarobków, Twoje dochody zależą tylko od tego, jak sobie poradzisz na rynku. Działalność gospodarcza, szczególnie w pierwszym okresie, wymaga ponoszenia dużych kosztów. Od podstaw wyposaża się miejsce prowadzenia działalności, kupuje materiały wykorzystywane w procesie wytwórczym, inwestuje w rozpoznawalność marki i reklamę. Proste zwiększenie skali działania napotyka na bardzo ważną barierę, jaką są ograniczone zasoby takiego czynnika jak czas. Skoro wykonujesz w firmie wszystkie zadania, to nie możesz cały czas zwiększać skali działania, bo nawet wskazane powyżej 13-14 godzin pracy dziennie okaże się zbyt mało na realizację zobowiązań. Oczywiście, możesz myśleć o zatrudnieniu pracowników, ale to – zanim przyniesie pierwsze efekty po stronie przychodów – będzie generować koszty i pochłaniać czas (np. będziesz musiał poświęcić czas na przejrzenie otrzymanych dokumentów aplikacyjnych albo opłacić profesjonalnych rekruterów).

 

Z powyższego opisu wynika, że decyzji o poprowadzeniu własnej firmy nie można opierać na chęci zapewnienia sobie lepszego i łatwiejszego życia. Jeśli jednak podejmie się ją na solidnych podstawach, to istnieje duża szansa na to, że osiągnie się sukces, zbuduje stabilną firmę, którą można kiedyś zostawić następnym pokoleniom.

Jak zatem należy przygotować się do założenia firmy?
  • Musisz sprawdzić, czy masz kompetencje przedsiębiorcy. Czy Twoja wiedza, umiejętności a także cechy osobowości będą Ci ułatwiać prowadzenie firmy?
  • Powinieneś dobrze przeanalizować swój pomysł na biznes i ocenić, czy ma szanse powodzenia rynkowego.
  • Warto też przyjrzeć się swojej motywacji do wyboru tej ścieżki zawodowej. To ona zadecyduje, czy będziesz miał siłę i chęć wytrwać w realizacji tego pomysłu.